Patentansökan godkänd i Kanada

 

 

 

 

 

Lumitos patentansökan gällande patent i den andra patentfamiljen som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider är nu även godkänt i Kanada. Patentet är sedan tidigare godkänt i Australien, Kina, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Indien, Japan, Korea, USA och Sydafrika.

 

          Den andra patentfamiljen har nu, likt den första patentfamiljen, godkända patent i nyckelregioner över hela världen, kommenterar Mattias Lundin, Lumitos VD.

Lumitos produkt består av ett instrument samt infärgningsvätskor (reagenser) baserade på UCNP:s (upconverting nanoparticles). Instrumentet ska användas inom vävnadsdiagnostik för att ge patologer visuella avbildningar av vävnadsprover som underlag för diagnos.

 

För ytterligare information, kontakta: 

Lumitos VD, Mattias Lundin, e-post: ml@lumito.se
 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrunds-information sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se. 

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 
08-503 015 50.