Nya bilder från produkt med kommersiell design

Lumitos produkt, som består av en scanner samt reagensvätskor vars mål är att förbättra diagnostiken av vävnadsprover, har tagit steget från prototyp till produkt med kommersiell design. Produkten ska frigöra resurser, öka precisionen och minimera mänskliga felmarginaler vid diagnostisering av cancerindikationer genom högre analyskvalitet och kortare analystider.

– Vi har tagit steget från prototyp till produkt med slutlig kommersiell design och är inne i en intensiv fas utan några fördröjningar. Den uppdaterade hårdvaran är på plats och all funktionalitet i produktens nya mjukvara är implementerad. Nu arbetar vi tätt tillsammans med patologerna för att göra de sista finjusteringar av tekniken, som fungerar tillsammans med etablerade journalsystem och etablerade viewers, säger Urban Widén, Lumitos VD.

Nedanstående bilder visar vävnadsprover inmärkta av Lumitos reagenser och scannade i Lumitos produkt, som i framtiden erbjuder nya möjligheter att koppla beslutsstöd i form av AI. Bildkvaliteten har förbättrats genom förfinad optik och scannerns hastighet har ökat.

    

Den vänstra bilden visar en standardininfärgning. Denna typ av bild studerar patologerna idag när de söker efter cancer i bröstvävnad. Den högra bilden (som är samma vävnadssnitt som den vänstra bilden) visar Lumitos UCNP-inmärkning, Her-2. I denna inmärkning är både bakgrundssignal och autofluorescens eliminerade och resultatet blir en tydligare bild som visar förekomst av cancer – ju mer gult desto större förekomst.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Widén, VD Lumito AB (publ) Tel: 070-466 31 60
E-post:
uw@lumito.se

Se även, www.lumito.se 

 

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från uppkonverterande nano­partiklar och syftar till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individ­anpassade sjukvården.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.