Nu kan du se presentationen av Mattias Lundin på Aktieportföljen LIVE den 15 februari

Den 15 februari presenterade Mattias Lundin, Lumitos VD, företaget och strategin framöver på Aktieportföljen LIVE i Stockholm.

Ambitionen är att lansera en första produkt för de skandinaviska forskningslaboratorier under första delen av 2023, därefter övriga forskningslaboratorier på den europeiska marknaden, följt av USA samt en klinisk produkt.

Presentationen finns att se här: https://www.youtube.com/watch?v=MdMvci7vqSE