Med anledning av diskussioner i media

"Jag är ledsen och besviken på att Sectra och Torbjörn Kronander undviker kontakt med oss och istället kommunicerar via media. Ett telefonsamtal hade kunnat bespara aktieägare och medarbetare mycket oro, säger Urban Widén", VD för Lumito.

På samma sätt som Sectra gjort, väljer Lumito nu att redovisa händelseutvecklingen det senaste dygnet på detta sätt.

Kort bakgrund
Lumito befinner sig i en expansiv fas. Tekniken inom vävnadsdiagnostik har potential att skapa stora besparingar inom sjukvården. Tekniken representerar ett ”quantum leap” och kan ersätta dagens metoder för vävnadsdiagnostik, vilka utvecklades i början av 1940-talet.

Genom att erbjuda ökad precision inom vävnadsdiagnostiken minskar patologernas med tidskrävande uppgifter att undersöka vävnadsprover. Tekniken har också potential att minimera mänskliga felmarginaler vid cancerdiagnostisering.

Teknologin ger möjlighet att färga in vävnad med nano-partikelbaserade reagenser (UCNP) och därmed göra avbildningar i det egenutvecklade instrumentet. Två av de viktigaste fördelarna är att få fram avbildningar med hög kontrast och detaljeringsgrad samt att det finns möjligheter att göra infärgningar med både Lumitos och traditionella reagenser i samma vävnadssnitt. Tekniken lämpar sig mycket väl får både AI och beslutstödssystem.

Det omdiskuterade avtalet gäller i själva verket en framgång för både Sectra och Lumito. Med gemensamma krafter lyckades vi i februari i år med att få Lumitos bildformat att fungera i Sectras system. Sectras påstående att Lumitos bilder inte går att läsa stämmer därför inte längre.

Lumito mottog ett signerat avtal av Sectra Danmark A/S den 18 februari 2021 och Lumito kontaktade Sectras kommunikationsavdelning skriftligen för att planera för pressutskick. Ett förslag på pressmeddelande med Lumito som avsändare skickades sedan per e-mejl.

Lumito följer regelverket vad gäller publicering av insiderinformation, vilket detta avtal bedömdes vara. När ingen återkoppling skedde från Sectra nödgades vi att publicera pressmeddelandet i enlighet med regelverket, vilket skedde kl. 15.20 den 18 februari 2021 och i samband med detta stängdes insiderloggen.

Ansvariga på Sectras kommunikationsavdelning skriver därefter till Urban Widén:

”From XXX
Date: Thursday, 18 February 2021 at 16:20
To: Urban Widén <uw@lumito.se>
Cc:  >
Subject: RE: Samarbetsavtal Sectra – Lumito PM idag kl 15.00

Hej Urban,

Olyckligt nog hamnade ditt mail i vårt spamfilter vilket fördröjde mailet till min inbox.

Ser att det naturligtvis har gått ut och tackar således istället för avsikten att ge mig en FYI.

Uppstår behovet av ytterligare pressreleaser eller användning av Sectras varumärke på annat sätt längre fram så är jag helt rätt person på Sectra att höra av er till för att ge ok på att omnämna oss i extern kommunikation.

Hälsningar,

XXX

I övrigt erhölls ingen som helst reaktion på pressmeddelandet. Ingen kontakt eller signal om att det skulle vara missvisande, varken den 18 februari, den 19 februari eller den 20 februari.

Igår söndagen den 21 februari publicerades den artikel som givit upphov till dagens diskussion i Dagens Industri. Lumito erbjöds ingen möjlighet att ta del av innehållet innan publicering.

Efter publiceringen av artikeln sökte Urban Widén kommunikationsavdelningen på Sectra för att komma i kontakt med Torbjörn Kronander och Sune Henriksen (VD Sectra Danmark A/S) för att reda ut situationen. Vi var övertygade om att Torbjörn Kronanders negativa uttalande var ett missförstånd och att anledningen till detta var att avtalet tecknats med Sectra Danmark A/S. Avtalet hade Lumito ju i handen med uppfattningen att även Sectra var glada över detta.

Avtalet gäller i korthet:

  • Utveckling av Lumitos produkt i Sectras viewer, där Lumito betalar för lagring i molntjänst av bolagets bilder, ”work in progress”.
  • När Lumito önskar utveckling i systemet kategoriserar Sectra den utvecklingen som en ”minor”, ”medium” eller ”major change” – och har olika tider för att implementera dessa i systemet. Lumito betalar för sina begärda förbättringar.
  • Sectra har rätt att ta del av Lumitos utvecklingsarbete och på så sätt förbättra sitt eget diagnostiska verktyg.
  • Avtalet avser inte kommersiellt bruk, det vill säga för att ställa diagnoser på patienter utan är avsett för utveckling. Lumito kan inte dela ut underlicenser till sjukhus eller patologer för att ställa diagnoser.
  • I avtalet regleras även Expanded Support för Lumitos utveckling, samt ”Acceptance test procedure record for Sectra PACS” vilket innebär ett omfattande arbete från både parter som inkluderar funktionaliteten av Lumitos nya scanner i Sectras system.

Avtalet kan uppfattas vara en liten affärsrelation för Sectra, men för Lumito är detta en stor och viktig händelse, och pressmeddelandet den 18 februari 2021 skickades ut enligt regelverket för Marknadsmissbruksförordningen (MAR).

När bolaget blev varse artikeln i Dagens Industris nättidning under söndagen kontaktade, som nämnts ovan, Urban Widén Sectras kommunikationsavdelning och hade under kvällen ett par samtal med den ansvariga och bad då att Torbjörn Kronander eller den danske VD:n skulle kontakta honom, vilket tyvärr inte skedde.

Kommunikationsansvarig meddelade för övrigt att Sectra inte hade möjlighet att med lätthet kunna gå ut med ett pressmeddelande under söndagskvällen för att rätta till missförståndet.

För att informera marknaden och bolagets aktieägare skickades alltså ett förtydligande angående det tidigare pressmeddelandets innehåll ut. Eftersom Sectra flaggat upp för att de inte hade någon möjlighet att kommentera på söndagskvällen skickades pressmeddelandet utan deras påseende. Urban Widén sökte sedan Torbjörn Kronander, Sune Henriksen samt kommunikationsansvarig återigen utan framgång.

Ett avtal och samarbete finns. Täta diskussioner har förts angående tekniska lösningar från oktober 2020 fram till februari 2021 mellan Sectra i Linköping och Köpenhamn samt Lumito i Lund med avsikt att anpassa bildformatet för att dra så stora fördelar som möjligt av Lumitos teknik i Sectras viewers. Dessa diskussioner resulterade slutligen i ett avtal med Sectra Danmark A/S för att framöver ta Lumitos bildteknik till nästa nivå.

"Jag är ledsen för bolagets och aktieägarnas skull, att informationsgivningen från olika håll har förvirrat situationen. Det är min bestämda uppfattning att detta är ett samarbete, som kommer att gagna båda bolagen.Vi har agerat enligt de regelverk som finns och det är tydligt att det är en viss diskrepans i vad som bedöms kurspåverkande i ett mindre bolag än ett större.

För övrigt avser jag att fortsätta söka Torbjörn Kronander för att hitta en bra väg framåt", säger Urban Widén.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Widén, tf VD Lumito, tel: 070-466 31 60 
E-post: uw@lumito.se
Se även www.lumito.se

 

Lumito 

är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.