Mattias Lundin lämnar VD-posten på Lumito AB men avses att föreslås som ny styrelseledamot vid ordinarie årsstämma

Lumitos VD Mattias Lundin har meddelat styrelsen att han önskar sluta som VD för bolaget för att i stället tillträda som VD i annat bolag. Mattias Lundin har varit VD för Lumito sedan den 8 mars 2021. Mattias kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden, fokuserar på att lansera SCIZYS och lämnar sitt uppdrag senast den 19 augusti 2024. Styrelsen initierar därmed omgående arbetet för att finna hans efterträdare. Mattias avses föreslås som ny styrelseledamot vid Lumitos ordinarie årsstämma.

Mattias Lundin har under sina snart 3 år som VD mycket framgångsrikt tagit bolaget från ett teknikdrivet utvecklingsbolag med prototyper, till ett kommersiellt bolag som snart lanserar sin första produkt med en fullständigt unik teknologi. Kunderbjudandet har definierats, attraktiva affärsmodeller är på plats och en tydlig strategi för att erbjuda denna lösning till den stora och växande vävnadsdiagnostikmarknaden. Med avtal på plats med tillverkande företag för såväl reagenskiten som skannern står bolaget redo för att möta efterfrågan.

Lumito är ett fantastiskt företag med fantastiska kollegor och med en fantastisk produkt. Vi är nu snart redo att erbjuda den unika produkten till våra kunder och ser så fram emot det tillfället. Det har varit en inspirerande, väldigt rolig men också en utmanande tid på Lumito. Jag skall göra allt för att vi når lanseringen och kommer i gång innan jag lämnar över till nästa VD. Därefter ser jag fram emot att kunna få stötta bolaget ifrån styrelsen, kommenterar Mattias Lundin, VD Lumito.

Mattias är och har varit en kugge samt mycket drivande och med ett inkluderande ledarskap byggt upp en mycket engagerad och lösningsorienterad organisation. Jag och hela styrelsen tackar och önskar Mattias all lycka i sin nya roll och vi kommer att dra stor nytta av honom både under uppsägningstid och som styrelsemedlem, när vi nu går in i den spännande kommersiella fasen, kommenterar Urban Widén, styrelsens ordförande.