Lysande framtid för ny vävnadsdiagnostik

Lumito bygger sitt varumärke bland annat genom en redaktionell annons i GöteborgsPostens temanummer Vården. 

Vävnadsbilder med hög kvalitet och träffsäkerhet inom digital patologi. Så beskrivs Lumitos unika och patenterade teknologi i artikeln. Stefan Nilsson, Lumitos vd, redogör för hur högre analyskvalitet och kortare analystider väsentligt kan förbättra dagens diagnostik av vävnadsprover – på ett globalt plan. 

Läs hela artikeln här! (https://ee5uqwh9wsx.exactdn.com/wp-content/uploads/2020/02/lumito_halv_gp_vard.pdf)