Lumitos VD presenterar bolaget som vill revolutionera vävnadsdiagnostiken

Dagens vävnadsdiagnostik är tidskrävande och har betydande diskrepans. 80 procent av tiden undersöks frisk vävnad, vilket innebär en hög kostnad för samhället och onödig oro för patienterna. Med en äldre befolkning följer allt fler vävnadsprover, samtidigt som antalet patologer är för få. Patienterna kan få vänta länge på analyssvar.

Det finns en stor efterfrågan på produkter med hög samstämmighet och pålitliga analyssvar. Och det är här Lumito kommer in i bilden.

Fördelarna med Lumitos produkt för digital vävnadsdiagnostik är avbildningar med högre kontrast, en högre bildkvalitet jämfört med immunohistokemi underlättar för datoranalys, möjlighet att behandla fler vävnadsprover och att i framtiden koppla på beslutstöd i form av AI. Tekniken fungerar dessutom tillsammansmed etablerade journalsystem och viewers.

Lyssna på Lumitos VD, Urban Widén, när han presenterar bolaget på Redeye Diagnostics, https://lumito.se/presentationer/