Lumitos VD presenterar bolaget 16/11 kl. 11.15-11.45 på Mangold Insights direktsända Investerardag med temat Life science

Imorgon deltar vi i Mangold Insights direktsända Investerardag med temat Life science. Kl 11.15-11.45 presenterar Lumitos VD, Mattias Lundin bolaget och vårt fokus just nu. Se presentationen på plats på Kungsgatan 33 2tr (anmälan krävs på mangold.se) eller live streaming på https://mangold.se eller i Nyhetsbyrån Direkt Studios kanaler. Välkommen!

Läs mer om Lumito, https://lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egen-utvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.