Lumitos utvecklingsteam hos TTP plc

 

 

En bild som visar byggnad, mark, person, utomhus

Automatiskt genererad beskrivning

 

Delar av Lumitos utvecklingsteam besökte i veckan utvecklingspartnern TTP’s (The Technology Partnership) forsknings- och utvecklingscampus, utanför Cambridge i Storbritannien, för att diskutera och planera färdigställandet av Lumitos scanner ämnad för forskningslaboratorium med lansering under senare delen av nästa år.  

 

          Vi är glada att vi fick möjlighet att besöka TTP på plats. Det var väldigt värdefullt att träffas och samtala kring samma bord för att enas om den gemensamma planen framåt mot lanseringsmålet nästa år. Både teamen besitter stor kompetens och erfarenhet och när vi kombinerar dessa krafter sker framdrift och resultat, säger Lumitos VD Mattias Lundin.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin,
e-post: ml@lumito.se, 
tel: 076-868 45 09

Besök även vår hemsida.
 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 (8) 5030 1550 och ca@mangold.se.