Lumitos unika bilder kommer fortsatt att anpassas till Sectras system

Bildtext: Bild av UCNP-infärgad HER2 markör i bröstvävnad. Färgen är enkelt digitalt redigerad efter bildtagning och möjlig-gör understrykning av intressanta områden i varje prov. Färgerna på markörerna är digitalt justerade efter bildtagning.

 

Lumito vill informera sina aktieägare om att bolagets utvecklings- och anpassningsarbete med bilder i Sectras system Pacs On Demand fortsätter.

Avtalets innehåll
Lumito ingick den 17 februari 2021 ett avtal om köp som innebär tillgång till licenser för Sectras standardprodukt PACS On Demand. Lumito mottog avtalet den 18 februari.

Sedan senhösten 2020 har Lumito haft diskussioner med Sectra, vars konsulter bland annat stöttat anpassning av Lumitos nya bildformat enligt DICOM-standard. Syftet är att bilderna ska kunna ingå i ett framtida diagnostikflöde i till exempel Sectras system.

Sedan februari 2021 använder Lumito samma standard för bildformat som Sectra kräver. Nästa steg är att ytterligare anpassa bilderna till Sectras system i Lumitos egen mjukvarumiljö. Lumito kommer även kunna använda sig av möjligheten, som andra kunder har, att föreslå förändringar i systemet.

Lumitos bilder skiljer sig stort från de gängse bilder som idag används. Den patenterade tekniken använder laserljus som reflekteras på nanopartiklar, som appliceras på cancerceller, men reflekteras inte på frisk vävnad, det innebär att bilder utan bakgrund där varje enskild cancercell går att både se och beräkna.

"Utvecklings- och anpassningsarbetet med bolagets bilder i system såsom Sectras är viktigt för oss då patologer i framtiden ska kunna få ut mer information ur ett vävnadssnitt än vad som är möjligt idag", säger Urban Widén, Lumitos VD.

Lumitos teknik representerar ett ”quantum leap” och kan ersätta dagens metoder för vävnadsdiagnostik, vilka utvecklades i början av 1940-talet. Genom att erbjuda ökad precision inom vävnadsdiagnostiken minskar patologernas mest tidskrävande arbetsuppgift – att undersöka vävnadsprover. Tekniken har också potential att minimera mänskliga felmarginaler vid cancerdiagnostisering.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Widén, VD Lumito AB (publ)
Tel: 070-466 31 60,
e-post: uw@lumito.se

Se även www.lumito.se.

 

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.www.lumito.se
 

Lumitos aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.