Lumitos reflektioner efter EACR Congress 2023

Förra veckan deltog Lumitos marknadsteam för första gången på EACR (European Association for Cancer Research) Congress 2023 i Turin, Italien, vilket för Lumito var ett framgångsrikt och inspirerande event. På EACR Congress möts tusentals människor som verkligen vill göra skillnad, låta sig inspireras och komma på nya väsentliga lösningar för mänskligheten genom sin forskning.

Lumito deltog som utställare på denna cancerforskningskongress och fick i sin monter möta personer från Sverige, Norge, Storbritannien och resten av Europa, likväl som övriga delar av världen så som Brasilien, Sydkorea och Taiwan. Kongressen är till för att inspirera innovation och bygga kunskap, nätverk och samarbeten. Bolaget fick möjligheten att tala med ett hundratal intresserade besökare i montern, varav ett trettiotal inriktade på immunhistokemi och vävnadsanalys, var särskilt intresserade och ville hålla kontakten framöver.

Lumitos team fick upprepade gånger bekräftat att bolagets produkt SCIZYS, jämfört med nuvarande tekniker, har ett antal unika fördelar. Samtidigt är den generella referensramen inställd på det som erbjuds på marknaden idag och då Lumito erbjuder en innovativ produkt som är speciell och annorlunda, även om arbetsflödet är nästintill identiskt med nuvarande arbetsflöden inom immunhistokemi, behöver det förklaras.
Majoriteten av de Lumito talar med berättar spontant att de har problem med störande bakgrund när vävnad analyseras, så kallad autofluorescens, och blev därför imponerade över att bolagets nya, unika teknik faktiskt löser det problemet.

Teamet ifrån Lumito fick också tala med många andra branschkollegor som ställde ut i Turin och fruktsamma samtal fördes kring deras produkter i relation till Lumitos.
En representant från ett av de större bildanalys och AI företagen sa efter att Lumitos teknik förklarats och bilder visats att ”Ni är ju långt bortom enbart bilder”, och hänvisar till den data som tekniken förmedlar.
Lumito känner även en bekräftelse på idén och strategin kring kvantifiering och bildanalys i nästkommande steg för bolaget.

Under mässans sista dag hade Lumito en posterpresentation som blev välbesökt. Intresset är tydligt och många är nyfikna på bolagets innovativa produkt SCIZYS.

Lumito är en ny spelare på den globala arenan för digital patologi och IHC-inmärkning och vi behöver därför visa oss i flera relevanta sammanhang för att bygga ett nätverk och få genomslag för vår produkt. Det är verkligen slående att vi erbjuder något nytt och unikt. Var och varannan sa sig ha utmaningar med oönskad bakgrundsbild i sitt arbete. Det var verkligen inspirerande att få komma till Turin och möta forskare från hela världen under 3 hela dagar, kommenterar VD Mattias Lundin.

Nu är Lumito i full gång med att följa upp de kontakter som skapades och försöka ta dessa till nästa steg med det slutgiltiga målet i form av blivande kunder. Parallellt med detta arbete förbereder sig Lumitos team för att möta den nordiska publiken i nästa vecka i Stockholm på Nordic Oncology Forum.