Lumitos noteringsprocess

Lumito ABs styrelse har beslutat att inleda en process om granskning av bolaget med avsikt att, vid godkännande, noteras på Nordic MTF vid NGM AB under andra halvåret 2018.

Lumito AB informerade den 15 juni om att den planerade marknadsnoteringen sköts upp och att noteringsprocessen planerades att genomföras under andra halvåret 2018.
Bolaget har under sommaren varit i dialog med ett flertal finansiella rådgivare för att hitta den för bolaget och dess aktieägare bästa lösningen för en marknadsnotering. Styrelsen har efter att noga ha utvärderat situationen valt att tillsammans med G&W Fondkommission som finansiell rådgivare, inleda en process om granskning för att vid godkännande ansöka om notering på Nordic MTF vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM). Målet är att notera Lumito under hösten 2018.