Lumitos innovativa teknik presenteras på European Congress of Digital Pathology

 

En bild som visar person, person, utomhus, stående

Automatiskt genererad beskrivning

Krzysztof Krawczyk. Project Manager och Tim Nilsson, Product Specialist på Lumito.Klas Berggren, Software Developer Image Processing saknas på bilden.

 

 

Den 15 till 18 juni befinner sig Lumitos Krzysztof Krawczyk, Project Manager, Tim Nilsson, Product Specialist samt Klas Berggren, Software Developer Image Processing på den årliga kongressen European Congress on Digital Pathology i Berlin. Krzysztof Krawczyk kommer att presentera bolagets innovativa teknik med uppkonverterande nanopartiklar (UCNP), vilka kan övervinna problem vanligt förekommande i avbildningstekniker inom vävnadsdiagnostiken.

 

          Vi är stolta över att Lumitos teknik har valts ut för närmare presentation under kongressen, vilken utgör ett viktigt fönster för oss mot verksamma inom digital patologi på såväl forsknings- som den kliniska sidan, kommenterar Mattias Lundin, Lumitos VD.

 

Läs mer om European Congress on Digital Pathology.

 

För ytterligare vänligen information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

 

 

 

 

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

 

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.