Lumitos huvudpatent nu även godkänt i USA

Huvudpatentet i en av Lumitos tre patentfamiljer, som redan är godkänt i Europa, har nu även blivit godkänt i USA. Patentet, med titeln ”A method of analysing a sample for at least one analyte”, skyddar användningen av Lumitos innovativa digitala avbildningsteknik.

Patentet skyddar användandet av UCNP (Up Conversion Nano Particles) för avbildning av vävnad och kroppsvätskor. Lumitos UCNP-reagens utgör kärnan i den digitala avbildningstekniken i produkten SCIZYS.

”Vår fortsatta expansion av patentportföljen är en central del av vår strategi för att säkra vår plats på marknaden, och det är viktigt att även ha patentet godkänt i USA som är den största forskningsmarknaden i världen”, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

Patentet fick sitt europeiska godkännande år 2020.