Lumitos huvudägare, VD och styrelseledamot utnyttjar samtliga sina teckningsoptioner

Lumitos storägare Cardeon Futuring Finance (ägs till 40% av Masoud Khayyami), Lumitos VD Stefan Nilsson samt styrelsemedlem Ulf Bladin utnyttjar sina samtliga teckningsoptioner TO2 för teckning av aktier i Lumito AB i det första inlösenfönstret. Detta omfattar totalt 2 130 000 teckningsoptioner. 

Stefan Nilssons totala aktieinnehav privat och via bolag uppgår därefter till 1 314 643 aktier. Cardeon Futuring Finances totala innehav efter teckningen uppgår till 5 000 000 aktier.

Ulf Bladin har tecknat fullt för sina TO2 och innehar efter teckning 120 000 aktier.

Villkoren för teckningsoptionen av serie TO2 innebär att två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) aktie till ett pris om 1,45 SEK per aktie i det första fönstret (1 november till och med 29 november 2019). Det andra fönstret startar den 1 maj 2020 till och med den 30 maj 2020 och ger då rätt att för två (2) teckningsoptioner TO2 teckna en (1) aktie till priset 1,55 kr.