Lumitos förstärker ledningsgruppen med Project Manager och Advisor

För att fortsätta bygga ett starkt och dynamiskt Lumito har Lars Lindgren anställts från den 1 januari 2021. Lars Lindgren kommer att arbeta som Project Manager samt Advisor och ingå i ledningsgruppen.

Lars Lindgren tillför kunskap och 35 års erfarenhet av utveckling av medicinsk utrustning, i olika roller såsom Project Manager och Director Research & Development – från såväl startups som multinationella företag. Fram till årsskiftet har Lars Lindgren en konsulterande roll på Lumito och har därför redan en grundläggande kunskap om företaget och dess målsättningar.

– Lars Lindgren kommer att förstärka teamet ytterligare och får nu en utökad roll i bolaget. Hans grundläggande kunskap om utveckling av olika medicinsktekniska produkter samt kompentens gällande projektstruktur och dokumentation kommer att bidra till Lumitos fortsatta resa, säger Urban Widén Lumitos tf VD.


– Lumito, med sin spännande och banbrytande teknik, är i en mycket spännande fas. Under det kommande året kommer vi etablera produkten och dess kliniska användning genom den pågående utvecklingen från teknisk idé till en kommersiell produkt, säger Lars Lindgren.

Att Lars Lindgren nu anställts innebär att vi stärker upp bolagets kompetens och erfarenhet inom projektutveckling och hans roll i ledningsgruppen skapar närhet och långsiktighet i arbetet, avslutar 
Urban Widén. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Widén, tf VD Lumito, tel: 070-466 31 60, e-post: uw@lumito.seSe även www.lumito.se

 

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se