Lumito startar en förstudie tillsammans med Umeå universitet

I arbetet med att skapa en konkurrenskraftig produkt fokuserar Lumito på att identifiera andra indikationer utöver bröstcancer där bolagets teknik kan användas. Som ett led i detta arbete har en förstudie påbörjats, tillsammans med forskare vid Umeå universitet, för att kartlägga hur Lumitos UCNP-teknik  (Up-Converting Nano Particles) kan användas och förbättra möjligheten att ställa korrekt diagnos i samband med bukspottkörtelcancer.

– Under hösten har vi fört diskussioner med forskare vid Umeå universitet. Den nyss påbörjade studien är ett resultat av detta arbete och jag ser fram emot den fakta som kommer att detekteras i studien, säger Mattias Lundin, Lumitos VD.

 

Korta fakta om bukspottkörtelcancer
Nya fall av bukspottkörtelcancer är den elfte vanligaste förekommande cancerformen i världen år 2020. Totalt drabbades över 495 000 personer 2020, varav cirka 53 procent av dessa var män. Dödligheten totalt sett är 51 procent.1

I Sverige får omkring 1 280 personer årligen diagnosen bukspottkörtelcancer och sjukdomen är ungefär lika vanlig bland män som bland kvinnor. Tre fjärdedelar av patienterna är över 65 år. Statistiken är dock något osäker (liksom vid några andra av bukens cancersjukdomar) när det gäller bukspottkörtelcancer, vilket beror på att cancern kan vara svår att diagnostisera.2

 

1 Globocan, 2020
2 Bukspottkörtelcancer – Symtom, prognos och behandling | Cancerfonden

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Mattias Lundin, VD
e-post: ml@lumito.se

Tel: 076-868 45 09

 

www.lumito.se

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se. 

 Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon:
08-503 015 50.