Lumito publicerar investerarbrev

Läs reflektionerna från European Congress of Pathology där Lumito (https://lumito.se/) för första gången någonsin presenterade sin produkt, SCIZYS by Lumito (http://mito.se/medicinsk-professionell/), för forskare, patologer och andra företag i branschen. Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi och planerar att lansera sin första produkt för forskningslaboratorium senare i år. SCIZYS by Lumito tillåter forskare att på ett nyskapande sätt analysera finstrukturer inuti celler, vilket har ett stort diagnostiskt värde. Lumitos teknik och SCIZYS har potential att korta beslutsvägen från analys till diagnos och därmed, så småningom, till val av terapi. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Vidare tillfördes bolaget cirka 46,2 miljoner kronor före emissionskostnader i nyttjandet av de teckningsoptioner av serie TO4 som emitterades vid företrädesemissionen under fjärde kvartalet i fjol. Nettolikviden från teckningsoptionerna kommer att användas för marknadsföring av SCIZYS by Lumito med ett primärt fokus på Sverige, Norden och övriga Västeuropa. En del av likviden kommer också att användas till utveckling av en framtida klinisk produkt samt regulatoriskt arbete.

Investerarbrevet för oktober bifogas detta pressmeddelande och publiceras på Lumitos hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin

e-post: ml@lumito.se

tel: 076-868 45 09