Lumito publicerar Investerarbrev

 

 

 

 

Lumito publicerar investerarbrev för december

 

 

 

Lumito publicerar investerarbrev för december. Mattias Lundin, VD, kommenterar bland annat den uppdaterade strategin och den utvecklade affärsmodellen. Läs de senaste redaktionella artiklarna och Mangold Insight’s analys av bolaget.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Mattias Lundin, VD
e-post: ml@lumito.se

Tel: 076-868 45 09

 

www.lumito.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se. 

 

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.