Lumito publicerar en redaktionell annons i Dagens Nyheter ”Ny teknik kan ha betydande fördel inom cancerdiagnostik”

Det händer mycket på området cancerforskning just nu. Att upptäcka sjukdomen kan vara tidskrävande och förenat med risker för feldiagnostisering. Med hjälp av ny teknik kan det finnas möjlighet att på ett snabbare och säkrare sätt analysera vävnadsproverna.
– Fö
r både patient och patolog kan vår metod innebära en betydande fördel då diagnosen kan bli mer precis och vara ett stöd för att sätta in rätt behandling, berättar Mattias Lundin, VD på medicinteknikbolaget Lumito, som kommer att lansera sin första produkt för cancerdiagnostik på forskningslaboratorium under året.

 

Läs hela annonsen här, https://www.dn.se/brandstudio/lumito/ny-teknik-kan-ha-en-betydande-fordel-inom-cancerdiagnostik/ 

För ytterligare vänligen information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: 
ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.