Lumito presenteras på Aktieportföljen LIVE 15 februari

Mattias Lundin, Lumitos VD, kommer att presentera företaget, den unika tekniken och den produkt som planeras att lanseras under första delen av året. Med hjälp av Lumitos digitala bilder, producerade genom en ny avbildningsteknik, får forskare inom histologi ett mer komplett underlag för analyser och klinisk diagnostik.

Lumitos nyskapande digitala plattform möter kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik på en växande totalmarknad. Förutom att presentera tydliga underlag för forskare och patologer visuellt ger detta sannolikt bättre förutsättningar för beslutsstödsverktyg baserat på bildanalys och maskininlärning (AI).

Ambitionen är att lansera en första produkt för de skandinaviska forskningslaboratorier under första delen av 2023, därefter övriga forskningslaboratorier på den europeiska marknaden, följt av USA samt en klinisk produkt.

NÄR:         onsdagen 15 februari kl. 13:35-14:05
HUR:         För deltagande över länk: https://www.youtube.com/watch?v=H9IshNNl3og

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.