Lumito presenterar på Tucson Symposium, arrangerat av Roche

Lumito har blivit inbjudna att presentera på det årliga Tucson Symposium, arrangerat av Roche. Symposiet hålls den 2-3 maj i Arizona, USA, och samlar cancerexperter och ledande forskare från hela världen för att diskutera upptäckter och innovationer som kommer att påverka patienternas resultat och forma framtiden för cancermedicin.

"Vi är mycket hedrade över att ha blivit tillfrågade av Roche att presentera Lumitos teknologi på deras årliga Tucson Symposium – Innovations in cancer medicine. Detta är en fantastisk möjlighet för oss att visa upp fördelarna med vår produkt SCIZYS för ledande personer inom cancerforskning och innovation inom sjukvården, i USA och globalt." kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin. 

Symposiet besöks av ledande personer inom cancerforskning, patologer, onkologer, forskare och akademiker, samt strategisk och vetenskaplig ledning från hälso- och sjukvårdsbranschen.

Lumitos presentation kommer att hållas under Symposiets "Disruptive Innovations Session" och kommer att fokusera på de unika fördelarna med SCIZYS i jämförelse med dagens teknik.

[image]