Lumito på Stora Aktiedagen den 10/11 kl 16.00

Lumitos tf VD Urban Widén presenterar bolaget digitalt. Följ länken www.aktiespararna.se/tv/live.Vi hörs!

Hälsningar

Lumito Teamet
 

Framtidens vävnadsdiagnostik  är här

”Precisionen ökar. Resurser frigörs. Och
mänskliga felmarginaler vid diagnostisering
av cancer minimeras.”

Urban Widén, tf VD Lumito