Lumito på Stora Aktiedagen den 10/11 kl 16.00

Lumitos tf VD Urban Widén presenterar bolaget digitalt. Följ länken www.aktiespararna.se/tv/live.Vi hörs!

Hälsningar

Lumito Teamet
 

Framtidens vävnadsdiagnostik  är här

”Precisionen ökar. Resurser frigörs. Och
mänskliga felmarginaler vid diagnostisering
av cancer minimeras.”

Urban Widén, tf VD Lumito                              

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking ”Accept”, you consent to our use of cookies. Cookie Policy.