Lumito på Digital Pathology & AI Congress

 

 

Lumito deltog i 2021 års upplaga av Digital Pathology & AI Congress i London. Syftet med besöket var förutom att bygga branschens intresse för Lumito, för vår produkt och teknik, även att möta andra bolag inom digital patologi samt patologer och potentiella slutkunder.

 

          Lumito deltog också med en poster som bidrog till flera intressanta diskussioner. Jag är nöjd med den respons vi fick på kongressen, men också med våra möten med både nya och befintliga kontakter på bolag och forskningsorganisationer i branschen, säger Lumitos VD Mattias Lundin.

 

 

Bildtext ovan: T v Krzysztof Krawczyk, projektchef på Lumito framför vår poster. T h, Karin Christiansson, produktchef, Andreas Johansson teknisk chef samt Krzysztof Krawczyk.
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin,
e-post: ml@lumito.se, 
tel: 076-868 45 09

Besök även vår hemsida.
 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

 

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 (8) 5030 1550 och ca@mangold.se.