Lumito på BioStocks lista över de 10 starkaste life science aktierna 2022

BioStock har listat årets tio starkaste svenska life science-aktier och tittat närmare på några bolag för att se vad det är som ligger bakom kursrusningarna. Lumito placerar sig på en tredje plats på listan:

”Lumito stiger inför marknadslansering

Högt upp på årets vinnarlista hittar vi även diagnostikbolaget Lumito, som är i full gång med att förbereda för marknadslansering av Scizys by Lumito. Produkten är ett medicintekniskt verktyg för vävnadsdiagnostik som ska göra det lättare för patologer och forskare att identifiera bland annat cancer i vävnadsprover. Lanseringen är tänkt att ske i början av 2023 och det är tydligt att marknaden har höga förväntningar på bolaget, vars aktie under fjolåret ökade med 82 procent.”

– Vi är stolta och inte minst glada över det intresse och förtroende nya samt befintliga aktieägare visar oss, säger Mattias Lundin, Lumitos VD.

Den kompletta listan över 2022 års svenska kursraketer inom Life Science enligt BioStock, Nyhetssvepet 3 januari 2023:

Läs hela Nyhetssvepet här: https://www.biostock.se/2023/01/sveriges-10-starkaste-life-science-aktier-2022/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Lundin, VD Lumito
E-post: ml@lumito.se

Tel: 076-868 45 09 

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.