Lumito på BioStock Life Science Summit den 30 november kl 10.45

Lumitos VD Mattias Lundin finns på plats hos BioStock i Hörsalen på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund den 30 november för en presentation av bolaget kl 10.45 till 11.10. Efter presentationen finns det möjlighet att ställa frågor till Mattias.

Eventet live streamas inte, utan kommer att filmas och publiceras i efterhand på Lumitos och BioStocks kanaler.

Vill du vara med på plats så anmäl ditt intresse här, https://www.eventbrite.com/e/biostock-life-science-summit-2022-november-29-30-tickets-444107275817.

För ytterligare vänligen information, kontakta:
 

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.