Lumito inleder samarbete med RISE

För att säkerställa kvalitet och stabilitet i framtagningsprocessen av Lumitos infärgningsreagenser har Lumito ingått ett samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden). Samarbetet innebär att RISE tar över utvecklingsresultaten rörande reagenserna från Lumitos utvecklingspartner TTP. RISE kommer sedan att optimera protokoll för att säkerställa en jämn och stabil produktionsprocess.

"När vi nu närmar oss färdigställandet av vår första produkt är det viktigt att säkerställa kvalitet och stabilitet av våra reagenser. RISE har den kompetens och resurser som krävs i den processen", säger Lumitos VD Stefan Nilsson.