Lumito i Dagens Nyheter Vård

Nästa vecka finns en redaktionell annons publicerad i DN Vård i den tryckta såväl som den digitala versionen. Välkommen att läsa artikeln redan nu.

Här följer ett kort utdrag ur artikeln som bifogas.

”Lumito har utvecklat en patenterad lösning där nano-partikelbaserade reagenser färgar provvävnaden och skapar markörer. Därefter syns resultatet tydligt i form av en kontrastrik bild. Hela processen från provtagning på patient till resultat skulle kunna ta bara två, tre dagar.
– Med vår teknik kan vi på sikt sortera bort alla friska patienter omedelbart. Då behöver patologen bara titta på de sjuka. Redan där finns en enorm vinst för alla parter, säger Urban Widén, Lumitos tf VD.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Widén, tf VD Lumito AB (publ) Tel: 070-466 31 60 E-post: uw@lumito.se

Se även www.lumito.se.

 

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se

Lumitos aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.