Lumito har presenterats hos ProHearings

 

 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

Missade du Lumitos VD, Mattias Lundins, presentation hos ProHearings i Stockholm den 25 november så kan du se på den här, https://youtu.be/L6zC_vnYToM

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin,
e-post: ml@lumito.se, 
tel: 076-868 45 09

Besök även vår hemsida.
 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

 

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 (8) 5030 1550 och ca@mangold.se.