Lumito godkänt för notering på NGM Nordic MTF

Som Lumito AB (publ) tidigare informerat om beslutade Bolaget i augusti att inleda en granskningsprocess med målet att kunna notera bolaget på NGM Nordic MTF under hösten 2018. Nordic Growth Market NGM AB har nu godkänt Lumito AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 19 oktober 2018. Lumito AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet LUMITO MTF. Lumito AB:s (publ) teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet LUMITO MTF TO1.

Med noteringen på NGM Nordic MTF tar vi ett viktigt steg i bolagets utveckling och kan väl uppfylla förväntningarna från våra aktieägare rörande handel i bolagets värdepapper. Vi får nu också bättre och mer marknadsmässig exponering som ett noterat bolag när vi tar nästa steg i produktutvecklingen och inleder kontakterna med potentiella kunder, säger Stefan Nilsson, VD för Lumito AB (publ).

Det informationsmemorandum som upprättats i samband med noteringen finns tillgängligt på Lumitos hemsida www.lumito se.