Lumito förbereder produktevent i Stockholm i april

Den 25 april arrangerar Lumito ett exklusivt produktevent för en riktad målgrupp på Convendum i Stockholm nära Karolinska Institutet. Initiativet är en del av bolagets strategi för att marknadsföra och öka kännedom inför den kommande lanseringen av produkten SCIZYS. Det utgör även en fortsättning på det lyckosamma kundevent som hölls i bolagets lokaler i februari förra året.

Eventet kommer att under dagen struktureras över tre sessioner för att möta besökarnas varierande scheman och optimera engagemanget. För första gången kommer Lumito fysiskt visa hela sitt koncept utanför sina egna lokaler.

Produkteventet är en central del av vår strategi för att fördjupa våra relationer och bygga intresse inför den kommande lanseringen. Vi ser fram emot att få demonstrera SCIZYS för flertalet intressenter, kommenterar Mattias Lundin, Lumitos VD.

Det pågår ett kontinuerligt marknadsföringsarbete och trafikdrivande åtgärder för att öka engagemanget och närvaron i det närliggande området där eventet kommer att äga rum i slutet av april.