Lumito deltar med investerarpresentation hos ProHearings torsdagen den 25 november

 

 

 

Mattias Lundin, Lumitos VD, kommer att ge en investerarpresentation hos ProHearings i Stockholm och svara på frågor i en modererad frågestund efter presentationen.

 

Presentation börjar cirka kl 08:30 och både den och frågestunden sänds live via länk på www.prohearings.com, där det även går att anmäla personligt deltagande på investerarmötet.

 

Har du frågor som du önskar få svar på är du välkommen att skicka dessa till  info@prohearings.com.

 

 

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se. 

 

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.