Lumito anlitar QAdvis och startar arbetet mot CE-märkning

Som ett led i arbetet med implementation av kvalitetssystem och framtagande av teknisk fil inför lanseringen av sin första produkt har Lumito tecknat avtal med QAdvis AB. Målsättning är att ha en CE-märkt produkt under Q1 2020.

En viktig komponent för att kunna starta försäljningen av Lumitos produkter i Europa är att bolaget kan CE-märka produkterna inom ramen för EU:s regulatoriska ramverk IVDD (In Vitro Diagnostics Directive). Bolaget har därför påbörjat aktiviteterna för att implementera sitt kvalitetssystem och för framtagande av teknisk fil som grund för CE-märkning. Arbetet sker i nära samarbete med Lumitos utvecklingspartner TTP och med QAdvis inom det regulatoriska området. Målsättningen är att ha den första produkten CE-märkt under Q1 2020.

          Det är en viktig milstolpe i bolagets utveckling att vi nu är igång med processen mot ett implementerat kvalitetssystem och mot en CE-märkt produkt, säger Lumitos VD Stefan Nilsson.

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking ”Accept”, you consent to our use of cookies. Cookie Policy.