Investerarbrev december 2020

Här kommer decembermånads Investerarbrev. Möt Lumitos grundare, Stefan Andersson-Engels som delar med sig av hur allting började. Karin Christiansson och Tim Nilsson arbetar som Product Manager respektive Product Specialist och de bygger upp ett kontaktnät av användare bland annat!

Sedan flera månader tillbaka arbetar vi tillsammans med Imagene-iT och vårt laboratorium är integrerat i deras lokaler. Lumitos Matthias Mickert och Imagene-iTs Bo Holmqvist har ett nära samarbete. Björn Isfoss är en av Lumitos rådgivare. Han säger bland annat att det finns en stor efterfrågan på pålitligare och snabbare analyssvar.

Välkommen att läsa mer i årets sista Investerarbrev!

God Jul & Gott Nytt År!

 

Urban Widén
tf VD Lumito

uw@lumito.se

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se