Intervju med Lumitos VD i redaktionell annons i Svenska Dagbladet Näringsliv

 

 

En bild som visar text, dagstidning, skärmbild

Automatiskt genererad beskrivning 

I helgen publiceras en redaktionell annons bestående av en intervju med Lumitos VD Mattias Lundin i Svenska Dagbladet Näringsliv. Du kan läsa annonsen redan nu, https://ee5uqwh9wsx.exactdn.com/wp-content/uploads/2022/04/Lumito_SvD-Naringsliv_220423.pdf

 

 

 

För ytterligare vänligen information, kontakta:

 

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

 

 

 

 

 

 

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

 

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.

 

 

 

 

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking ”Accept”, you consent to our use of cookies. Cookie Policy.