Gällande annonserad process om listbyte

Processen avseende listbyte till Nasdaq First North Growth Market har avbrutits och Lumito har därvid formellt dragit tillbaka ansökan om avnotering från NGM Nordic SME. Detta sker bland annat mot bakgrund av de frågor avseende bolagets informationsgivning som uppkommit.”Det arbete vi har lagt ner på det planerade listbytet har inte varit förgäves men i ljuset av de diskussioner som förs i media om tolkningar av information och vad som förevarit skjuts processen fram”, säger Urban Widén, Lumitos VD.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Widén, VD Lumito AB (publ)
Tel: 070-466 31 60,
e-post: uw@lumito.se
 

Se även www.lumito.se.

 

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.www.lumito.se

Lumitos aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.