Framgångsrikt produktevent för Lumito i Stockholm

Efter en framgångsrik dag på Convendum i Stockholm kan Lumito nu rapportera om ett lyckat produktevent som hölls den 25 april. Evenemanget genererade värdefull återkoppling och intresse från branschexperter och potentiella kunder.

Under dagen demonstrerades Lumitos SCIZYS-skanner live för första gången utanför bolagets egna lokaler, och besökarna fick en djupare inblick i hur SCIZYS och användningen av uppkonverterade nanopartiklar kan förbättra deras arbete med att analysera vävnadsprover. Flera deltagare önskade få testa egna vävnadsprover och biomarkörer med bolagets produkt.

Med tre sessioner som spände över dagen ledde evenemanget till många stimulerande diskussioner och överträffade våra förväntningar. Vi fick med oss flera värdefulla kontakter tillbaka till Lund för fortsatt samarbete och utveckling, som kanske kan leda till vår första kundinstallation, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

Produkteventet är en fortsättning på Lumitos tidigare road show, som initierades i februari förra året. Närvarande från Lumito var VD Mattias Lundin, Produkt Specialist Ola Andersson, Mjukvaruingenjör Adam Belfrage, och Marknadskoordinator Elin Lindh.