Förtydligande av kommunikation angående nytt samarbetsavtal mellan Lumito med Sectra gällande PACS On Demand

Med anledning av uppgifter i media och ryktesspridning i sociala medier vill vi förtydliga att Lumitos nytecknade samarbetsavtal med Sectra gäller Sectra Danmark A/S. 

Det är Sectra Danmark A/S som ansvarar för den teknik som samarbetet avser. 

Avtalet tecknades som tidigare kommunicerats den 18 februari 2021. 

Lumito ett marknadsnoterat bolag och som sådant har vi följt regelverket enligt Marknadsmissbrukförordningen MAR för den typ av händelse vilket tecknande av avtal är.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Widén, VD Lumito AB (publ)

Tel: +46-70 466 31 60

E-post: uw@lumito.se

Se även www.lumito.se

 

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användnings-områden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.