Första internationella förstudien visar lovande resultat med Lumitos teknik på njurbiopsier

Lumitos konceptstudie "Utility of Upconversion Nanoparticles Based Immunohistochemistry in Diagnostic Renal Biopsies", i samarbete med Dr Kishore Gopalakrishnans forskargrupp vid University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust i Storbritannien, har nu avslutats med lovande resultat.

Dr Kishore Gopalakrishnan, ansvarig njurpatolog vid UHC University Hospital Coventry, kommer att presentera resultaten av konceptstudien vid Liverpool Pathology 2023 i juni genom en posterpresentation.

"Det är glädjande att få det bekräftat hur Lumitos teknik visar lovande resultat för flera olika indikationer, vilket ger oss möjligheten att inom en snar framtid förbättra patologers arbete vid vävnadsanalys inom flera olika områden." kommenterar VD Mattias Lundin.

Förstudien, som påbörjades under förra året, har syftat till att undersöka möjligheterna att med Lumitos teknik detektera deposition av immunkomplex och komplement i njurbiopsier. Förhoppningen när studien inleddes var att resultatet kommer att påvisa att Lumitos teknik framgångsrikt kan användas för att upptäcka deposition av immunoglobulin och komplement i njurvävnad, vilket kan erbjuda forskare och så småningom kliniker ytterligare en indikation där bolagets teknik med fördel kan användas.