Det lovande resultatet från Lumitos första internationella förstudie presenterades på Liverpool Pathology 2023

Resultatet från Lumitos första internationella förstudie påvisar att det är möjligt att med hjälp av Lumitos teknik upptäcka deposition av immunoglobulin och komplement i njurvävnad. Resultatet infriar de förhoppningar som låg till grund när studien inleddes och påvisar att Lumitos teknik har potentialen att etableras inom njurdiagnostik.

I maj avslutades Lumitos första internationella förstudie, Utility of Upconversion Nanoparticles Based Immunohistochemistry in Diagnostic Renal Biopsies, i samarbete med Dr Kishore Gopalakrishnans forskargrupp vid University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust i Storbritannien, och i förra veckan presenterade Dr Kishore Gopalakrishnan resultatet genom en poster på Liverpool Pathology 2023.

Konceptstudien har syftat till att jämföra den konventionella metoden med DAB-infärgning av njurbiopsier med Lumitos immunhistokemiska (IHC) metod baserad på uppkonverterade nanopartiklar.

"UCNP-baserad immunhistokemi har potential att etablera sig inom klinisk njurdiagnostik, och ytterligare multicenterstudier med samtliga relevanta antikroppar behöver genomföras." kommenterar Dr Kishore Gopalakrishnans.

”Resultatet är en stor bekräftelse på att vår teknik fungerar och ytterligare ett bevis på att vår teknik med UCNPs erbjuder tydligare och mer detaljerade vävnadsbilder än vad dagens traditionella tekniker erbjuder.” kommenterar Mattias Lundin.

Bolaget och forskargruppen diskuterar och planerar för nästa steg i detta samarbete.

För den som är mer intresserad finns postern uppladdad på Lumitos hemsida här.