Den publika emissionen i Lumito fulltecknad

I den nyligen avslutade publika emissionen i Lumito AB tecknades units (aktie plus teckningsoption) till ett värde motsvarande cirka 20,4 MSEK före emissionskostnader vilket innebär att 102% averbjudandet tecknades.

– Vi är mycket nöjda med utfallet säger Lumitos VD Stefan Nilsson. Med tanke på marknadsläget är det fantastiskt att vi fått fulltecknat och kan välkomna ca 600 aktieägare i bolaget som tillsammans med bolagets ledning, huvudägare och finansiella rådgivare investerat i bolaget. Vi kan nu under kommande 12-månadersperiod fullt ut arbeta enligt de planer som presenterats i vårt memorandum och tillsammans med våra rådgivare gå vidare med den planerade noteringen på Nasdaq First North.