Den publika emissionen i Lumito fulltecknad

I den nyligen avslutade publika emissionen i Lumito AB tecknades units (aktie plus teckningsoption) till ett värde motsvarande cirka 20,4 MSEK före emissionskostnader vilket innebär att 102% averbjudandet tecknades.

– Vi är mycket nöjda med utfallet säger Lumitos VD Stefan Nilsson. Med tanke på marknadsläget är det fantastiskt att vi fått fulltecknat och kan välkomna ca 600 aktieägare i bolaget som tillsammans med bolagets ledning, huvudägare och finansiella rådgivare investerat i bolaget. Vi kan nu under kommande 12-månadersperiod fullt ut arbeta enligt de planer som presenterats i vårt memorandum och tillsammans med våra rådgivare gå vidare med den planerade noteringen på Nasdaq First North.

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking ”Accept”, you consent to our use of cookies. Cookie Policy.