Den nya scannern är levererad

Lumito har i dag enligt plan mottagit den nya scannern från TTP. Programvaruuppdateringar och slutliga tester av scannern kommer att utföras i Lund i Lumitos regi.

– Det är en viktig milstolpe att vi nu, enligt plan, har fått levererat det instrument som ska användas för intern verifiering och extern validering på klinik. Vi har valt att genomföra slutliga tester och uppdateringar i Sverige då det är mer effektivt med de resebegränsningar som finns till Storbritannien på grund av Corona-pandemin, säger VD Stefan Nilsson.

Utvecklingen av det nya instrumentet är baserad på erfarenheter från alfaprototypen. Ett flertal optimeringar har gjorts av optik, ljuskällor och mekanik för förbättrad prestanda. Exteriört har scannern fått en kompakt och funktionell design.

Lumitos aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet LUMITO och mentor är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

 


 

För ytterligare information, vänligen information kontakta:

Lumito AB (publ), VD Stefan Nilsson, e-post: sn@lumito.se
telefon +46 767 78 59 05

Se även www.lumito.se.

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl 15.30.

 

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se