CE-märkning och lansering av SCIZYS blir försenad

Bolagets målsättning som tidigare kommunicerats, om att lansera produkten SCIZYS under första halvåret 2023, kommer dessvärre inte vara möjligt. Bedömningen är dock fortsatt att lansering är möjlig under 2023.

Det externa oberoende testföretaget för regelverksefterlevnad som genomför bland annat EMC-testning av SCIZYS, har inkommit med en del av sin återkoppling. Mycket är bra, men innebär även ett antal kompletteringar av dokumentationen samt några designförändringar på framför allt elektroniksidan. Detta för att till fullo uppfylla alla relevanta regelverk inför CE-märkningen.

Det är inte möjligt att både implementera dessa designförändringar och därefter för testföretaget att hinna testa resultatet igen innan sommaren. På grund av detta är det svårt att ge exakt besked om när det kan vara färdigt. Bolagets bedömning är att det kommer vara färdigställt under Q3, men det kan eventuellt bli senare i höst.

Allt arbete kring kommersialiseringen fortsätter som planerat och det blir en hektisk marknadsföringsmånad i juni med fyra olika kongresser med deltagande från Lumito i någon form. Med ett initialt fokus på Skandinavien är Nordic Oncology Forum i Stockholm, 26–27 juni, ett perfekt tillfälle att visa bolagets produkt för tilltänkta kunder och helt i linje med Lumitos lanseringsstrategi.

”Nu är vi verkligen nära att vara helt färdiga med vår första produkt, att CE-märka och lansera den. Då har vi allt på plats och kan med trygghet installera den hos slutkunder och komma i gång med det externa användandet och försäljningen. Alla inblandade har jobbat för högtryck och gjort ett bra jobb. Justeringar på produkten var nödvändiga och vi säkerställer att vi kommer erbjuda den växande marknaden en välfungerande produkt som möter behovet av bättre lösningar inom forskning i vävnad.” kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.