”Behovet av bättre diagnostisk pålitlighet är stort och omedelbart och Lumito har en lösning med potential”

Orden är Björn Isfoss, chefspatolog och Lumitos rådgivare. Samarbetet är helt i linje med Lumitos strategi att bygga upp en egen organisation med kompetens och kapacitet att förvalta och utveckla nuvarande och kommande produkter.

– Jag har valt att samarbeta med Lumito vars teknologi har kapacitet att möta dagens starka behov av förbättrad vävnadsdiagnostik med högre träffsäkerhet i ställda diagnoser. Jag ser också att Lumitos datoranalys med sin höga bildkvalitet har potential att leverera digital immunhistokemi på ett nytt och revolutionerande vis. Tekniken möjliggör leverans av mer information som i sin tur möjliggör en mer precis analys och behandling av patienten. Detta kan medföra minskade kostnader i sjukvården genom att patienten behandlas med rätt medicin och kan dessutom besparas onödiga biverkningar, säger Björn Isfoss.

Björn Isfoss, som numera är en av Lumitos rådgivare, drivs av nyfikenhet och en önskan att förbättra och utveckla patologin, men också situationen för patologerna. Han har en gedigen utbildning och bred erfarenhet inom patologi och har arbetat som konsult inom patologiområdet i Norge, Sverige och Storbritannien sedan 1998. Dessförinnan arbetade han som chefspatolog för Unilabs i Norge och han har sedan 1989 även hunnit med att arbeta som patolog i Sverige, i Norge och under sex år i USA. Björn Isfoss har två doktorsexamina (Oslo år 2014, Lund år 2017).

Lumito fick kontakt med Björn Isfoss genom bolagets samarbetspartner, ImaGene-IT AB, som under pågående samarbete nu även hyser Lumitos laboratorium och stödjer kvalitetsanalyser av Lumitos inmärkningsprocesser. Enligt Björn Isfoss kräver den växande vävnadsdiagnostiken en mer precis diagnostik och kraven att leverera bättre information till behandlande läkare har ökat. Ny forskning har givit oss en rad mediciner som är effektiva mot cancer, men som kräver avancerad patologisk analys av tumörvävnaden. Här har vi ett problem: immunohistokemisk teknologi i dag är inte utrustad till att leverera säkra och pålitliga resultat för att guida vissa typer av immunoterapi mot cancer. Detta är oacceptabelt för patienterna. Lumitos digitala immunohistokemi har stort potential att öka diagnostisk träffsäkerhet inom patologin, menar Björn Isfoss.

– Digital patologi har visat sig möjliggöra lika god diagnostik som mikroskopisk undersökning, och ökar patologernas effektivitet. Digital patologi är redan nu standard arbetssätt på några kliniska patologilaboratorier i Sverige. Lumitos teknologi är mitt i prick vad gäller denna trend och kan faktiskt snabba upp densäger Björn Isfoss.

– Vi är mycket glada över vår samverkan med Björn Isfoss. Hans bidrag baserat på hans gedigna erfarenhet och bredd kommer att vara en del i bolagets framtida framgång. Vi kan säkerställa att vi verkligen levererar något som patologerna vill ha, som underlättar analys och diagnos. Björn kan också t ex sätta fokus på vilka andra möjligheter vår teknik kan erbjuda, hur dessa möjligheter kan förpackas samt vilka framtida markörer och reagenser vi kan utveckla, säger Stefan Nilsson, Lumitos VD.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB (publ) Tel: 076-778 59 05, e-post: sn@lumito.se

Björn Isfoss, chefspatolog och Lumitos rådgivare, e-post: isfoss@mac.com

Se även www.lumito.se.

 

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se

Björn Isfoss har en gedigen utbildning och bred erfarenhet inom patologi och har arbetat som konsult inom patologiområdet i Norge, Sverige och Storbritannien sedan 1998. Björn Isfoss arbetar som chefspatolog hos Unilabs i Norge och är medlem i Unilabs Pathology Expert Group i Geneve. Han har sedan 1989 även hunnit med att arbeta som patolog i Sverige, i Norge och under sex år i USA. Björn Isfoss har två doktorsexamina (Oslo år 2014, Lund år 2017).

ImaGene-iT AB is a CRO company that provides Life Science services ranging from the setup and performance of research and discovery projects to recommendations for product development. ImaGene-iT AB have a variety of investigative techniques for molecular detection and analyses from histological to intracellular levels, providing support to academic research groups, health-care, pharma, biotechnology and manufacturing industries.

Lumitos aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.