Acri, namnet på Lumitos framtida kliniska produkt, är nu registrerat i USA

Acri – varumärket för Lumitos planerade framtida produkt i klinisk miljö – är nu även registrerat i USA. Acri® registrerades i EU i februari 2021 och i Kina under 2021-2022.

– Det är glädjande att Acri® nu även är registrerat i USA. Ansökan skickades in i maj 2020 därefter uppdaterades strategin och beslut togs att först lansera vår lösning, SCIZYS by Lumito, på forskningslaboratorium. Våra samarbeten och förstudier tillsammans med universitet och forskargrupper i Sverige såväl som Storbritannien är viktiga för att kartlägga var tekniken skapar mest nytta. Denna kunskap är värdefull i det fortsatta arbetet med en lösning som bygger på Lumitos innovativa teknik i klinisk miljö, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: 
ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.