Lumito AB publicerar kvartalsrapport 2, 2023

Första halvåret, 1 januari till 30 juni 2023 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -14 668 (-13 610) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,09) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -13 734 (-14 636) TSEK. Likvida medel uppgick […]

Lumito AB publicerar kvartalsrapport 1, 2023

Finansiell översikt för första kvartalet 1 januari till 31 mars 2023 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -7 245 (-6 430) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,04) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -6 684 (-8 960) TSEK. Likvida […]

Lumito AB publicerar bokslutskommuniké 2022

Finansiell översikt 1 oktober – 31 december 2022 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -6 612 (-6 855) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,08) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -5 153 (-2 270) TSEK. Helår, 1 januari […]

Lumito AB publicerar kvartalsrapport 3, 2022

Finansiell översikt för tredje kvartalet 1 juli till 30 september 2022 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -6 815 (-6 073) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,07) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -9 787 (-7 045) TSEK. Nio månader, 1 […]

Lumito AB publicerar kvartalsrapport 2, 2022

Första halvåret 1 januari till 30 juni 2022 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -13 610 (-13 444) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,09 (-0,15) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -14 636 (-12 883) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen […]

Lumito AB publicerar kvartalsrapport 1, 2022

  Finansiell översikt för första kvartalet 1 januari till 31 mars 2022   Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -6 430 (-6 825) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,08) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -8 959 (-4 337) […]

Bokslutskommuniké 2021, Lumito AB (publ)

Finansiell översikt 1 oktober – 31 december 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -6 855 (-5 199) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,06) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -2 270 (-5 032) TSEK.   Helår, 1 […]

Kvartalsrapport 3, 2021 Lumito AB (publ)

Finansiell översikt   Kvartal 3, januari–september 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -19 517 (-10 848) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,22 (-0,15) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -19 927 (-12 239) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen […]

Halvårsrapport, 2021 Lumito AB (publ)

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till -6 619 (-4 202) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,06) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -8 546 (-2 541) TSEK. Första halvåret, 2021 […]

Kvartalsrapport 1, 2021 Lumito AB (publ)

Finansiell översikt för första kvartalet
1 januari till 31 mars 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -6 825 (-2 795) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,08 (-0,04) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 
-4 337 (-2 953) TSEK. Likvida medel […]

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking ”Accept”, you consent to our use of cookies. Cookie Policy.