Lumito AB publicerar bokslutskommuniké 2023

Finansiell översikt för fjärde kvartalet1 oktober till 31 december 2023 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -5 777 (-6 612) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,03) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -5 480 (-5 153) TSEK. Helår, […]

Lumito AB publicerar bokslutskommuniké 2022

Finansiell översikt 1 oktober – 31 december 2022 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -6 612 (-6 855) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,08) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -5 153 (-2 270) TSEK. Helår, 1 januari […]

Bokslutskommuniké 2021, Lumito AB (publ)

Finansiell översikt 1 oktober – 31 december 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -6 855 (-5 199) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,06) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -2 270 (-5 032) TSEK.   Helår, 1 […]

Lumito publicerar Bokslutskommuniké 2020

Finansiell översikt 2020 Finansiell översikt för fjärde kvartalet 1 oktober till 31 december 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -5 200 (-2 545) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,06 (-0,04) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 198 (-3 145) TSEK.   Finansiell översikt […]

Bokslutskommuniké 2019 från Lumito AB (publ)

Finansiell översikt för fjärde kvartalet 1 oktober- 31 december 2019 Resultatet efter skatt uppgick till -2 545 (-2 148) TSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,08) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 145 (-2 148) TSEK. Finansiell översikt för helåret 1 januari – 31 december 2019 Resultatet efter […]

Q4 – 2018 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR LUMITO AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2018

Lumito AB (publ) bokslutskommuniké 2018 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.lumito.se. FJÄRDE KVARTALET Resultatet efter skatt uppgick till -2 148 (-1 289) TSEK. Resultat per aktie uppgick -0,08 (-0,10) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 148 (-1 289) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen […]