Lumito AB publicerar kvartalsrapport 3, 2023

Finansiell översikt för tredje kvartalet1 juli till 30 september 2023 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -5 358 (-6 815) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,04) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -6 101 (-9 787) TSEK. Nio […]

Lumito AB publicerar kvartalsrapport 3, 2022

Finansiell översikt för tredje kvartalet 1 juli till 30 september 2022 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -6 815 (-6 073) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,07) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -9 787 (-7 045) TSEK. Nio månader, 1 […]

Kvartalsrapport 3, 2021 Lumito AB (publ)

Finansiell översikt   Kvartal 3, januari–september 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -19 517 (-10 848) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,22 (-0,15) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -19 927 (-12 239) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen […]

Kvartalsrapport 3, 2020 från Lumito AB (publ).

Finansiell översikt tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3 851 (-1 325) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,05 (-0,02) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 850 (-1 325) TSEK. Nio månader, 1 januari – 30 […]

Kvartalsrapport 2019 Q3 från Lumito AB (publ).

Tredje kvartalet Resultatet efter skatt uppgick till -1 325 (-1 125) TSEK. Resultat per aktie uppgick -0,02 (-0,04) SEK. Kassaflödet efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -8 773 (-1 929) TSEK. Alfaprototypen av instrumentet är levererat till Lumito enligt plan. Januari till september Resultatet efter skatt uppgick till -5 317 (-2 898) TSEK. Resultat per […]

Q3- 2018 KVARTALSRAPPORT FÖR LUMITO AB (publ) JANUARI – SEPTEMBER 2018

TREDJE KVARTALET Resultatet efter skatt uppgick till -1 125 (-159) TSEK. Resultat per aktie uppgick -0,04 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 125 (-159) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen till 18 389 (133) TSEK. Slutregistrering av nyemissionen i juni har skett och uppgår till 19 575 TSEK JANUARI – SEPTEMBER […]