Lumito AB publicerar kvartalsrapport 2, 2023

Första halvåret, 1 januari till 30 juni 2023 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -14 668 (-13 610) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,09) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -13 734 (-14 636) TSEK. Likvida medel uppgick […]

Lumito AB publicerar kvartalsrapport 2, 2022

Första halvåret 1 januari till 30 juni 2022 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -13 610 (-13 444) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,09 (-0,15) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -14 636 (-12 883) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen […]

Halvårsrapport, 2021 Lumito AB (publ)

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till -6 619 (-4 202) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,06) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -8 546 (-2 541) TSEK. Första halvåret, 2021 […]

Kvartalsrapport 2, 2020 från Lumito AB (publ).

Finansiell översikt andra kvartalet Andra kvartalet, 1 april- 30 juni 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -4 202 (-2 034) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,06 (-0,07) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 200 (-2 034) TSEK. Första halvåret, 1 januari- 30 […]

Halvårsrapport för LUMITO AB (publ) JANUARI – JUNI 2019

Lumito AB (publ) publicerar kvartalsrapport för Q2 2019 (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.lumito.se Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -2 034 (-1 277) TSEK. Resultat per aktie uppgick -0,07 (-0,05) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 034 (-1 277) TSEK. […]

HALVÅRSRAPPORT FÖR LUMITO AB (publ) JANUARI – JUNI 2018

ANDRA KVARTALET Resultatet efter skatt uppgick till -1 277 (-84) TSEK. Resultat per aktie uppgick -0,05 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 277 (-84) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen till 21 336 (57) TSEK. Nyemissionen i juni har delregistrerats om 18 725 TSEK. Bolaget har fortsatt arbetet med första utvecklingsfasen […]