Lumito AB publicerar kvartalsrapport 1, 2024

Finansiell översikt för första kvartalet 1 januari till 31 mars 2024 Nettoomsättningen uppgick till 17 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -7 113 (-7 245) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,03 (-0,04) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -7 180 (-6 684) TSEK. Likvida […]

Lumito AB publicerar kvartalsrapport 1, 2023

Finansiell översikt för första kvartalet 1 januari till 31 mars 2023 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -7 245 (-6 430) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,04) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -6 684 (-8 960) TSEK. Likvida […]

Lumito AB publicerar kvartalsrapport 1, 2022

  Finansiell översikt för första kvartalet 1 januari till 31 mars 2022   Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -6 430 (-6 825) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,08) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -8 959 (-4 337) […]

Kvartalsrapport 1, 2021 Lumito AB (publ)

Finansiell översikt för första kvartalet
1 januari till 31 mars 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -6 825 (-2 795) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,08 (-0,04) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 
-4 337 (-2 953) TSEK. Likvida medel […]

Kvartalsrapport 1, 2020 från Lumito AB (publ).

Finansiell översikt första kvartalet, 1 januari- 31 mars 2020 Resultatet efter skatt uppgick till -2 795  (-1 958) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,08) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 793 (-1 958) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen till 17 675 (8 079) TSEK. Bolagets utveckling under […]

Q1- 2019 Kvartalsrapport för LUMITO AB (publ) JANUARI – MARS 2019

Lumito AB (publ) publicerar kvartalsrapport för Q1 2019  (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.lumito.se. FÖRSTA KVARTALET Resultatet efter skatt uppgick till -1 958 (-496) TSEK. Resultat per aktie uppgick -0,07 (-0,02) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 958 (-496) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen till 8 079 […]